Medlemsavgifter

Medlemsavgiften 2021 är:
Enskild medlem 200 kr
Familj 300 kr

Betalas snarast.
Betala in till PG 21 86 40 – 1, betalningsmottagare Crosskartåkarnas Förarförening
Ange följande på inbetalningen:

E-post + Startnummer (Vid flera startnummer i familjemedlemsskap uppge startnummer och klass) får det inte plats i meddelandefältet skriv e-post + kontakt så kontaktas du för verifiering av medlemmar i familjemedlemsskapet.