Medlemsavgifter 2017

Medlemsavgiften för 2017 är:
Enskild medlem 200 kr
Familj 300 kr

Betala in till PG 21 86 40 – 1, betalningsmottagare Crosskartåkarnas Förarförening
Ange följande på inbetalningen:

Email adress
Startnummer