Justering Tävlingsregler Crosskart

Av naturliga skäl uppdaterar nu Crosskartutskottet 2016-års tävlingsregler. 

I reglerna punkt 7.1, blev det missat att stryka/ta bort text när Träningen blev frivillig. 

CK 7.1            Träning

-          Träningen är frivillig.

-          Träningen delas upp i två omgångar 2x2 varv, varav den första träningsomgången är obligatorisk och den andra omgången är frivillig.

-          Skulle man bli stående, eller av annan anledning inte köra 2 varv i den obligatoriska träningen, anses den som förbrukad.

-          Eller 1x3 varv, detta avgör arrangören då är ett varv obligatoriskt, bryter man under denna träning anses träningen förbrukad.

 

Regelverket är nu uppdaterat med den korrekta texten.

 

Källa: sbf.se