Protokoll från möte med utskottet

Protokoll

 

 Möte Förarföreningen Crosskart utskottet

Västerås 19-08-27

 

F.F. = Förarföreningen, CK = crosskart utskotet, SGA = Sportgrens ansvariga

 

Närvarande:

F.F.  Roger Enlund, Rickard Eliasson, Mats Sebom, Mattias Andersson

Adjungerad:

Kent Eriksson

CK utskottet:

Peter Sielck

 

                   F.F. ordförande Roger Enlund hälsade samtliga välkomna.

 

                   F.F har bjudit in CK utskottet till detta möte för att gemensamt gå igenom 2020 års tävlings kalender, för att så tidigt få klart med arrangörer till                       SV cupen och sprintcupen.

                  

                   F.F. har sammanställt  en lista på tilltänkta arrangörer (23 st) som har tillfrågats om intresse för att arrangera CK tävlingar.

                   Under samtalen kom det fram ytterligare 10 st arrangörer som man ska kontakta.

                   Sammanfattning blev att F.F har ett bra material att arbeta med inför säsongen 2020.

                  

                   Fråga: Angåendes nuvarande utformning med en sprint tävling på Söndagen, många arrangörer säger ifrån den tävlingen p.g.a. att man orkar                           inte med det arrangörs mesigt och ekonomiskt, förslag blev då att få arrangörer till Sprintserien & back serien att bjuda in crosskart.

 

                  Träningsläger för Mini, 85cc och 125cc. Slutet på April, F.F. ställer sig positiv till ett sådant arrangemang.

 

                   F.F. tittar på lämpligt datum för Årsfest och prisutdelning för SV cupen och Sprint cupen, troligtvis i början på November.

                   NEZ möte kommer att hållas i slutet på Oktober, CK har lovat att komma på F.F. årsmöte och kan då redogöra för hur NEZ kommer att se ut i                         framtiden.

                   Tänk på att betala in medlems avgiften till F.F. för att få rösta på årsmötet. Pg 218640 – 1 . 200:- enskild, 300:- familj, uppge namn på                         samtliga, start no, email adress.

 

                   Förslag (motioner) angående crosskart skickas till respektive SGA, har ni ingen SGA i erat distrikt skicka då till dom som finns, SGA                                       sammanställer och skickar till CK, senast 20 Oktober

                   Förslag (motioner) som rör SV cupen och Sprint cupen skickas till F.F.  Roger Enlund  roger@hydraulmekanik.se senast 26 Oktober

 

                   Frågor till CK.

                    Att CK tar med till SM arrangörs mötet att man generellt lägger på 100:-/150:- på startavgiften för att det ska finnas ström till alla aktiva under                        tävlings helgen.

 

                   Att en startad tävling i SM får räknas bort (Ej om man har blivit utesluten)

 

                   Vad händer med GPS puckar i Mini och 85cc ?

                   CK: svarar att man tittar på frågan och att det kommer en beslut i frågan under hösten.

 

                   CK. Kommer att sammansätta en kommitté för att få till ett klarare och mer anpassat tekniskt reglemente för Crosskart namnen på dom personer                     som ska ingå kommer att offentligöras senare.

 

                   Ordförande avslutade mötet med att tackade samtliga för ett givande mötte