Utlåtande

Uttalande från Förarföreningen Svensk Crosskarts styrelse:

I och med det pågående Covid-19 utbrottet som drabbar stora delar av vårt land har Folkhälsomyndigheten gått ut med Hemställan om att folksamlingar på 500 personer eller mer ej får förekomma och då vi inte ver hur länge detta kommer att vara aktuellt måste vi tyvärr vara beredda på att hela tävlingssäsongen kan komma att drabbas då vi oftast är fler än 500 personer på våra tävlingar, (räknat med förare, anhöriga, medföljande och arrangör)

För att besvara några av era frågor vill vi meddela att vi har vart i kontakt med 23 arrangörer inför årets säsong
Några vill inte arrangera alls, några har för små banor, några ville vänta och se om de skulle få SM och sedan återkomma m.m

De som har sagt ja och gått att boka bokades och att några sedan valt att avboka är ytterst olyckligt för oss alla då vi jobbar hårt för att få detta att fungera likväl som ni förare blir drabbade när arrangörer ställer in.

Arrangörerna som bokats för Svenskacupen har alla fått frågan om de kan/vill arrangera Sprint men många har sagt nej då de anser att det är för dålig ekonomi på grund av få deltagare. Vi har även sökt andra arrangörer för att kunna erbjuda en Sprintcup men det är även där svårt att hitta arrangörer som vill ställa upp när deltagarantalet är lågt. Vi tittar på alternativ där vi kanske kan komma att samarbeta med Rally/Rallycross i sprinttävlingar för att få större startfält och därmed göra det attraktivare för våra arrangörer.

Vi har regelverk som revideras i detta nu efter att de fått avslag på några punkter och vi hoppas på att kunna presentera dessa inom kort.

Vi har inte fått konkreta förslag till tävlingar inom arenasport som påstods i kommentarer i facebookgruppen.

Med vänlig hälsning Förarföreningen Svensk Crosskarts styrlse