Styrelsen 2017

2017 års styrelse består av

Ordförande

                                               

Kent Eriksson Tel:070-6965942

E-post: emab.kent@telia.com

Sekreterare

Anette Pettersson Tel:070-6004208
E-post: kolja622@gmail.com

Kassör

Björn Bergström

Ledamötrar

Mats Sebom

Rikard Eliasson Tel: 070-3216200
E-post: rikard@sellholm.se

Supplent

Roger Enlund Tel: 070-5715668

E-post: roger@hydraulmekanik.se

Mattias Andersson Tel: 073-0302216
E-post: mattias.andersson.94@hotmail.com

Adjungerande

Leif Svärd Tel: 070-631 52 53
E-post: leif.svard@telia.com

Anders Michalak

Ledamöter valberedning

Johan Eklund

Thord Axelsson

Webbmaster:

Jens Rippe Tel: 073-6667878
E-post: jens.rippe@yahoo.com

Nils Andersson 

Revisorer (tillhör ej styrelsen)

Transport revisioner i Örebro

(Crister Augustsson)